top of page

Prawo cywilne

Oferujemy naszym klientom kompleksową pomoc i doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego. Zapewniamy reprezentację w sporach sądowych i pozasądowych.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, projekty umów i pisma procesowe z zakresu różnych dziedzin prawa cywilnego. 


Zapewniamy wsparcie prawne między innymi w zakresie windykacji należności na każdym etapie postępowania – polubownego, sądowego, egzekucyjnego. 


Doradzamy w sprawach z zakresu prawa nieruchomości m.in. w sprawach o zasiedzenie, wywłaszczenie czy naruszenie posiadania. Oferujemy klientom pomoc prawną:

  • w przygotowaniu i weryfikacji umów z zakresu prawa cywilnego m.in. umów sprzedaży, dostawy, o roboty budowlane, najmu, dzieło, zlecenia, o świadczenie usług,

  • z zakresu prawa nieruchomości, między innymi w sprawach o zasiedzenie, wywłaszczenie, rozgraniczenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, ustalenie lub uregulowanie stanu prawnego nieruchomości,

  • w windykacji należności – sporządzamy wezwania do zapłaty, podejmujemy próby polubownego rozwiązania sporu, kierujemy do sądu pozwy o zapłatę, a po uzyskaniu tytułu wykonawczego składamy wnioski o wszczęcie postępowania zabezpieczającego i  postępowania egzekucyjnego, a następnie reprezentujemy klienta w postępowaniu egzekucyjnym,

  • z zakresu prawa rodzinnego, w tym w sprawach o rozwód i separację, alimenty, podział majątku, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

  • w sprawach o ochronę dóbr osobistych.

Baza wiedzy

bottom of page