top of page

Baza wiedzy

Paczka pocztowa, a przesyłka polecona. 

Dzisiaj trochę o profesjonalizmie w pracy każdego prawnika, czyli jak zadbać o każdy detal przy okazji wysyłania pism do sądów. „Na tym świecie pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki”. Tak brzmiały słowa Benjamina Franklina.

W życiu profesjonalnego pełnomocnika pewna jest jeszcze trzecia rzecz – ciężki zawał serca wywołany niewniesieniem pisma procesowego w terminie.


We wrześniu 2021 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego. Nowelizacji uległ art. 165 § 2 Kpc, zgodnie z którym: Oddanie pisma procesowego w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Zamiana uprzedniego sformułowania „w formie przesyłki pocztowej” na aktualne brzmienie tj. „w formie przesyłki poleconej” zawęziła zastosowanie tego postanowienia, powodując nie lada zamieszanie. Wyłączone spod tego zakresu zostały paczki pocztowe, co w przypadku skomplikowanych stanów prawnych z dużą ilością załączników ma istotne znaczenie, w kontekście zachowania terminu do wniesienia pisma do sądu.


Zgodnie bowiem z literalnym brzmieniem ustawy - Prawo pocztowe przesyłka polecona zdefiniowana została jako przesyłka listowa będącą przesyłką rejestrowaną, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem (art. 3 pkt. 22). Ponadto, określone wskaźniki wagowe (2 kg) przesyłki listowej (art. 45 ust. 1 pkt. 1 lit. a.) kwalifikują listy powyżej tej masy jako paczki pocztowe. Paczka pocztowa to natomiast przesyłka rejestrowana, niebędąca przesyłką listową, o masie do 20 000 g (art. 3 pkt. 14).


Powyższe prowadzi do wniosków, że obrót paczkami pocztowymi przez profesjonalnych pełnomocników jest dalece ryzykowne. Wyobraźmy sobie bowiem sytuację, w której został wyznaczony przez sąd 14 dniowy termin na wniesienie odpowiedzi na pozew. Jeżeli sprawa nie ma skomplikowanego charakteru możemy wysłać pismo wraz z załącznikami w formie przesyłki poleconej. W przypadku, gdy sąd rozpatrujący sprawę ma swoją siedzibę np. w miejscu prowadzenia naszej działalności również nie stanowi to problemu – zawsze możemy przecież złożyć dokumenty na dziennik podawczy. Natomiast, wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy do czynienia ze skomplikowaną sprawą gospodarczą. Kancelaria ma siedzibę w Krakowie, natomiast sądem właściwym jest sąd w Szczecinie. Zgodnie z powyższym, wysłanie odpowiedzi na pozew w formie paczki pocztowej zapewne skończy się niewniesieniem tego pisma w terminie.

bottom of page