top of page

Baza wiedzy

E-doręczenia - cyfrowa rewolucja

I etap e-Doręczeń już od 30 grudnia!
30 grudnia zbliża się wielkimi krokami, a razem z nim pierwszy etap cyfrowej rewolucji w doręczeniach…

E-Doręczenia to w uproszczeniu elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Takie doręczenie elektroniczne będzie równoważne doręczeniu dokonywanego obecnie przez Pocztę Polską w formie przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru. Skrzynka do e-Doręczeń docelowo ma zastąpić korespondencję wysyłaną przez urzędy za pośrednictwem systemu ePUAP.


Wdrożenie e-doręczeń będzie obowiązkowe między innymi dla podmiotów publicznych (m.in. organów administracji rządowej, ZUS, KRUS czy NFZ), a także dla przedsiębiorców rejestrowanych w KRS i CEiDG. E- doręczenia będą jednak wdrażane w kilku etapach.


Od 30 grudnia 2023 r. włączone do systemu e-Doręczeń zostaną między innymi podmioty publiczne, a także przedsiębiorcy wpisywani od tego dnia do KRS (wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń będzie elementem wniosku o wpis do KRS). Od dnia 1 stycznia 2024 r. adres do doręczeń elektronicznych będą zobowiązani posiadać przedsiębiorcy wpisywani do CEIDG po 31 grudnia 2023 r. Z kolei przedsiębiorcy wpisani do KRS przed 30 grudnia 2023 r. będą zobowiązani do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych od dnia 30 marca 2024 r.

bottom of page