top of page

Baza wiedzy

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - nowe zasady

Kolejny krok w kierunku likwidacji prawa użytkowania wieczystego, czyli o nowych zasadach wykupu nieruchomości gruntowych przez użytkowników wieczystych

4 miesiące temu weszły w życie kolejne zmiany w użytkowaniu wieczystym. Użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych zyskali bowiem możliwość wystąpienia z roszczeniem o sprzedaż nieruchomości na ich rzecz. Z żądaniem sprzedaży nieruchomości można jednak wystąpić jedynie w ściśle określonym terminie, tj. do dnia 31 sierpnia 2024 r.


Wniosek mogą złożyć wszyscy użytkownicy wieczyści spełniający warunki wskazane w art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. m.in. osoby fizyczne czy spółki prawa handlowego. Nie ma przy tym znaczenia na jakie cele wykorzystywana jest nieruchomość gruntowa będąca w użytkowaniu wieczystym. Oznacza to, że z roszczeniem o sprzedaż nieruchomości gruntowej mogą wystąpić np. przedsiębiorcy wykorzystujący nieruchomość do celów działalności gospodarczej.


Aby móc wystąpić z roszczeniem o sprzedaż konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków. Po pierwsze, nieruchomość, której dotyczy żądanie sprzedaży musi być zabudowana. Co istotne, w sytuacji gdy nieruchomość gruntowa składa się z kilku działek  wystarczy żeby zabudowana była tylko jedna z nich.


Po drugie, użytkownik wieczysty może wystąpić z żądaniem sprzedaży nieruchomości, która została oddana w użytkowanie wieczyste nie później niż w dniu 31 grudnia 1997 r. Przed wystąpieniem z  wnioskiem o sprzedaż konieczne będzie zatem zweryfikowanie przez użytkowania wieczystego, kiedy zostało ustanowione użytkowanie wieczyste.


Ponadto nieruchomość nie może być położona na terenie portów i przystani morskich, ani być wykorzystywana na prowadzenie rodzinnego ogrodu działkowego. Z żądaniem sprzedaży nieruchomości nie może również wystąpić użytkownik wieczysty, który nie wykonał zobowiązania określonego w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.


Z uwagi na krótki termin na wystąpienie z roszczeniem sprzedaży już teraz warto rozważyć wykup nieruchomości przekazanej w użytkowanie wieczyste.


Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych! W kolejnym wpisach opiszemy między innymi w jaki sposób określa się cenę sprzedaży nieruchomości oraz wskażemy, na jakie kwestie należy zwrócić szczególną uwagę przed złożeniem wniosku o wykup nieruchomości.

bottom of page