top of page

Prawo zamówień publicznych

Profesjonalne doradztwo w zakresie zamówień publicznych – Twoi eksperci od przetargów

Nasza kancelaria prawna oferuje kompleksowe usługi w zakresie zamówień publicznych, reprezentując zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, zapewniamy praktyczne i skuteczne rozwiązania prawne, dostosowane do specyfiki każdego klienta i sektora.

Wsparcie dla Zamawiających:

 • Przygotowanie postępowania: Kompleksowe planowanie i dokumentowanie postępowań, w tym tworzenie SWZ oraz pomoc w definiowaniu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów wyboru ofert.

 • Optymalizacja procesów przetargowych: Doradztwo w zakresie strategii przetargowej, w tym analiza ryzyka oraz optymalizacja dokumentów przetargowych, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.

 • Reprezentacja w procedurach odwoławczych: Obrona interesów zamawiającego w postępowaniach odwoławczych przed KIO oraz skargowym przed Sądem Zamówień Publicznych, a także w sporach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego. 

 • Wsparcie przy audytach i kontrolach: Pomoc prawna w trakcie kontroli przeprowadzanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz inne instytucje kontrolne.

Wsparcie dla Wykonawców:

 • Przygotowanie ofert przetargowych: Kompleksowa pomoc w analizie dokumentacji przetargowej, przygotowaniu i składaniu ofert zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

 • Reprezentacja w sporach z zamawiającymi: Obrona praw wykonawcy w procedurach odwoławczych przed KIO oraz sądowych, w tym pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

 • Negocjacje i wykonanie umowy: Doradztwo w trakcie negocjacji umów oraz wsparcie prawne na każdym etapie realizacji umowy, w tym w zakresie modyfikacji umowy oraz waloryzacji wynagrodzeń.

3. Edukacja i rozwój:

 • Szkolenia i warsztaty: Organizacja i prowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych i BIM, dostosowanych do potrzeb klientów.

 • Publikacje i prelekcje: Aktywne uczestnictwo w życiu naukowym i konferencjach, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa zamówień publicznych.

4. Specjalistyczne usługi doradcze:

 • Cyfryzacja w budownictwie i BIM: Doradztwo prawne w zakresie wdrażania i zarządzania projektami BIM, ocena zgodności projektów z wymogami prawnymi.

 • Wsparcie prawne w postępowaniach kontrolnych: Reprezentacja w postępowaniach kontrolnych, doradztwo w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz w przypadkach korekt finansowych.

5. Obrona i reprezentacja w sprawach karnych: Świadczymy kompleksowe usługi prawne w sprawach karnych dotyczących zamówień publicznych, w tym reprezentujemy klientów oskarżonych o przestępstwa przetargowe, takie jak oszustwa, zmowy przetargowe czy korupcję. Zapewniamy profesjonalną obronę na każdym etapie postępowania, od śledztwa po proces sądowy.


6. Doradztwo prewencyjne: Oferujemy również doradztwo prewencyjne, mające na celu zapobieganie naruszeniom prawa, które mogłyby prowadzić do odpowiedzialności karnej, w tym w zakresie właściwego przygotowania dokumentacji przetargowej i postępowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.


7. Reprezentacja w sprawach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO):

 • Profesjonalna reprezentacja przed KIO: Specjalizujemy się w reprezentowaniu zarówno zamawiających, jak i wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Nasze doświadczenie i znajomość prawa zamówień publicznych pozwalają na skuteczne prowadzenie spraw i obronę interesów klientów w procesie odwoławczym.

 • Opracowanie i przygotowanie odwołań: Pomagamy w przygotowaniu i złożeniu odwołań od decyzji zamawiających, które naruszają prawa wykonawców lub są niezgodne z prawem. Zajmujemy się analizą dokumentacji przetargowej oraz doradztwem w zakresie skutecznego kwestionowania nieprawidłowości.

 • Wsparcie proceduralne i strategiczne: Oferujemy wsparcie na każdym etapie postępowania odwoławczego, doradzając w kwestiach proceduralnych, przygotowując strategie postępowania oraz reprezentując klientów podczas rozpraw przed KIO.

 • Wsparcie dla Przystępujących w Postępowaniach Odwoławczych przed KIO: repreznetujemy przystępujących, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w postępowaniach odwoławczych przed KIO. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną, od analizy sytuacji, przez przygotowanie odpowiednich pism, po reprezentację na rozprawach.


Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy potrzebują rzetelnego i profesjonalnego partnera prawnego w zakresie zamówień publicznych. Gwarantujemy, że nasze doświadczenie i indywidualne podejście pozwolą osiągnąć Państwu najlepsze wyniki w każdym projekcie.

Baza wiedzy

bottom of page