top of page

Baza wiedzy

Postępowanie zakończone powodzeniem!

Miło nam poinformować, iż KPMIW z powodzeniem doradzała w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia dla klienta z sektora badań naukowych.

Projekt został przeprowadzony z zachowaniem najwyższych standardów prawnych i dbałością o uczciwy proces wyboru wykonawców, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych. Pod koniec stycznia bieżącego roku została oficjalnie podpisana umowa przez Zamawiającego z wyłonionym wykonawcą, a jej wartość wynosi ponad 250 tysięcy złotych!


Jesteśmy wdzięczni za zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni przez Zamawiającego, który powierzył nam doradztwo przy przygotowaniu i przeprowadzeniu tego postępowania.

bottom of page