top of page

Baza wiedzy

O tym dlaczego warto korzystać z odwołania w prawie zamówień publicznych

Z satysfakcją informujemy, że nasza kancelaria prawna reprezentowała wykonawcę w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Tym razem postępowanie dotyczyło dostawy specjalistycznych urządzeń chłodniczych do jednej z placówek medycznych.


W naszym odwołaniu podkreśliliśmy naruszenia dokonane przez zamawiającego, polegające na poprawieniu błędów w ofercie jednego z wykonawców i zakwalifikowaniu ich jako oczywistych omyłek rachunkowych.


Dzięki naszym staraniom, zamawiający przyjął prezentowane przez nas argumenty oraz uwzględnił odwołanie, a Krajowa Izba Odwoławcza wydała postanowienie o umorzeniu postępowania. Nasza determinacja i zaangażowanie przyniosły wymierne rezultaty. Po ponownym badaniu i ocenie ofert, oferta naszego Klienta została uznana za najkorzystniejszą.


Nasza praca obejmowała:

- doradztwo prawne w toku postępowania odwoławczego;

- reprezentowanie w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Dziękujemy za zaufanie.


Za sprawę ze strony KPMIW odpowiadał Konrad Majewski oraz Michał Polaczek.

bottom of page