top of page

Umowy

Kompleksowe Usługi Prawne w Zakresie Sporządzania i Opiniowania Umów

W naszej kancelarii prawnej specjalizujemy się w sporządzaniu i opiniowaniu umów, zapewniając naszym klientom kompleksowe wsparcie prawne w tym zakresie. Naszym celem jest tworzenie dokumentów, które nie tylko zabezpieczają interesy stron, ale także są jasne i zrozumiałe, co minimalizuje ryzyko wystąpienia nieporozumień i konfliktów.

Zalety współpracy z naszą kancelarią:

  • Ochrona interesów klienta: Przygotowujemy umowy, które skutecznie zabezpieczają prawa i interesy naszych klientów, zarówno w warunkach codziennego funkcjonowania firmy, jak i w sytuacjach konfliktowych.

  • Analiza ryzyka: Każdą umowę analizujemy pod kątem potencjalnych ryzyk. Dzięki temu możemy zaproponować optymalne rozwiązania i rekomendacje, które minimalizują ryzyko prawne.

  • Doświadczenie i specjalizacja: Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu umów w różnych branżach i sektorach, w tym umowy handlowe, inwestycyjne, dotyczące prawa pracy, czy umowy z zakresu prawa własności intelektualnej, czy też prawa zamówień publicznych oraz umów o roboty budowlane. 

Nasze kluczowe usługi obejmują:

  1. Umowy handlowe i inwestycyjne: Sporządzamy i negocjujemy umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy, pożyczki, leasingu oraz inne umowy handlowe, które są fundamentem prowadzenia każdej działalności gospodarczej.

  2. Umowy specjalistyczne: Oferujemy przygotowanie umów z zakresu prawa budowlanego, w tym umowy o roboty budowlane, obsługę inwestycji, podwykonawstwo, w sprawie zamówień publicznych, jak również umowy nienazwane, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

  3. Umowy korporacyjne: Zajmujemy się tworzeniem i modyfikacją umów w ramach spółek handlowych, w tym umów o sprzedaży udziałów, założenia spółek, a także bieżącą obsługą korporacyjną.

  4. Prawo pracy: Przygotowujemy umowy o pracę oraz inne dokumenty związane z zatrudnieniem, wspierając zarówno pracodawców, jak i pracowników w rozwiązywaniu zagadnień prawnych.

Dodatkowo oferujemy wsparcie w prowadzeniu negocjacji treści oraz reprezentacji w sporach sądowych wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów. Dzięki naszej wszechstronnej wiedzy i doświadczeniu możemy skutecznie wspierać klientów we wszystkich sprawach dotyczących umów.


Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy cenią sobie profesjonalne i rzetelne podejście do prawnych aspektów swojej działalności gospodarczej.

Baza wiedzy

bottom of page