top of page

Spory

Profesjonalne Rozwiązywanie Sporów - Sądowe i Arbitrażowe

Nasza kancelaria specjalizuje się w efektywnym rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażowych, oferując kompleksową reprezentację przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz w arbitrażu. Zapewniamy dostosowane do potrzeb klienta strategie prawne, które minimalizują ryzyko i maksymalizują szanse na sukces.

Profesjonalne Rozwiązywanie Sporów - Sądowe i Arbitrażowe


Wsparcie na Każdym Etapie Postępowania


Nasza kancelaria oferuje wszechstronne wsparcie w rozwiązywaniu różnorodnych sporów - zarówno przed rozpoczęciem postępowania sądowego, jak i na etapie sądowym. Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów, zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych, w skomplikowanych sprawach sądowych.


Reprezentacja przed Sądami Powszechnymi i Sądem Najwyższym


Występujemy przed wszystkimi instancjami sądowymi, włączając w to Sąd Najwyższy, co pozwala na kompleksową obsługę naszych klientów. Posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądami arbitrażowymi, polubownymi oraz innymi organami mediacyjnymi, co zapewnia naszym klientom szeroki zakres opcji prawnych.


Specjalizacje w Rozwiązywaniu Sporów:


  • Prawo majątkowe: Obsługujemy sprawy o zapłatę z różnych tytułów, takich jak nieopłacone rachunki, faktury, inne należności umowne, odszkodowania, zadośćuczynienia, oraz kary umowne związane z niewłaściwym wykonaniem umów.

  • Własność nieruchomości: Reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących zasiedzenia, wywłaszczenia, naruszenia posiadania, czy uzgodnienia treści księgi wieczystej ze stanem prawnym.

  • Prawo budowlane: Specjalizujemy się w sporach dotyczących niewłaściwego wykonania umów budowlanych oraz sprawach o zapłatę z tytułu kar umownych.

  • Sprawy korporacyjne: Oferujemy wsparcie w sprawach odpowiedzialności za zarządzanie spółką, nieważności uchwał, konfliktów między wspólnikami.

  • Prawo rodzinne: Prowadzimy sprawy rozwodowe, o separację, alimenty, podział majątku wspólnego, a także sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.


Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię?


Nasze podejście do każdej sprawy jest indywidualne i dopasowane do specyficznych potrzeb każdego klienta, co gwarantuje skuteczność naszych działań. Dzięki naszemu doświadczeniu i szerokiemu zakresowi specjalizacji możemy zapewnić naszym klientom najwyższy standard usług prawnych.


Zaufaj ekspertom w rozwiązywaniu sporów - wybierz naszą kancelarię prawną.

Baza wiedzy

bottom of page