top of page

Inwestycje wodorowe

Potrzeba pozyskiwania alternatywnych źródeł energii w dobie ich rosnących cen staje się istotnym wyzwaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz osiągania neutralności klimatycznej. Tworzymy rozwiązania prawne skierowane dla rosnącego sektora wodorowego w Polsce.

Potrzeba pozyskiwania alternatywnych źródeł energii w dobie ich rosnących cen staje się istotnym wyzwaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz osiągania neutralności klimatycznej. 


Tworzymy rozwiązania prawne skierowane dla rosnącego sektora wodorowego w Polsce. Zmienianie oblicza polskiego przemysłu energetycznego w zakresie wykorzystania wodoru w energetyce, ciepłownictwie, czy też  w transporcie nie jest nam obce. 


Wodorowy biznes to sektor wciąż „raczkujący”, natomiast potrzebę silnego wsparcia prawnego widać m.in. w przedmiocie rosnącej liczby zamówień publicznych na dostawę wodoru. Jako kancelaria wspieramy innowacyjnych przedsiębiorców, którzy dzięki nowatorskim rozwiązaniom i  technologiom, zmieniają oblicze polskiego przemysłu energetycznego. 


W zakresie działań dla sektora wodorowego:

  • wspieramy podmioty działające w obszarze OZE w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, jak również w zakresie przygotowania i złożenia oferty,

  • udzielamy wsparcia prawnego przedsiębiorcom działającym na rynku OZE,

  • oferujemy pomoc prawną przedsiębiorcom w sporządzeniu i złożeniu oferty oraz w  przygotowaniu do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w sektorze OZE,

  • doradzamy klientom zainteresowanych rozpoczęciem działalności w sektorze OZE,

  • sporządzamy opinie prawne np. w zakresie możliwości produkcji wodoru niskoemisyjnego,

  • zapewniamy wsparcie merytoryczne na każdym etapie realizowanych przez naszych klientów projektów inwestycyjnych.

Baza wiedzy

bottom of page