top of page
DSC_3368.jpg

Paweł Dębowski

Radca prawny

Specjalista z zakresu prawa karnego (w tym w szczególności dotyczącego obrotu gospodarczego) oraz prawa karnego procesowego.

 

Obszary praktyki:

  • prawo karne

  • prawo karne gospodarcze

  • wykroczenia

  • prawo karne skarbowe

  • prawo karne wykonawcze

Moja kilkuletnia praktyka oraz doświadczenie w obsłudze prawnej osób fizycznych i osób prawnych z zakresu spraw dotyczących szeroko pojętego prawa karnego pozwalają zagwarantować klientom kancelarii najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny świadczonych na ich rzecz usług.

 

Pełnię funkcje obrońcy oraz pełnomocnika w wielu postępowaniach karnych, których przedmiot dotyczy odpowiedzialności za przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa oraz wykroczenia skarbowe. Reprezentuję interesy klientów w sprawach dotyczących m. in. oszustw, działań na szkodę podmiotów gospodarczych, przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych czy też przyjmowania korzyści majątkowych.

 

Jestem ponadto uczestnikiem wielu konferencji zarówno o zasięgu ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Autorem publikacji naukowych z zakresu m. in. prawa karnego materialnego jak i procesowego.

 

Obecnie pełnię również funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Wykształcenie 

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Ukończył prawo oraz administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Postępowania Karnego. Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

bottom of page