top of page
DSC_4212.jpg

Michał Polaczek

Aplikant radcowski

Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych oraz obsługi prawnej spółek z branży budowlanej.

Obszary praktyk: 

  • branża budowlana

  • inwestycje wodorowe 

  • bieżąca obsługa firm

  • ​prawo zamówień publicznych

W Kancelarii Prawnej Majewski i Współpracownicy zajmuję się głównie tematami z zakresu bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego. Doradzam również w kwestiach bieżących, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiadam doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów sportowych.

 

W ramach obsługi prawnej:

  • opracowuję dokumentacje przetargowe dla zamawiających na potrzeby postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz przygotowuję pisma dla wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą

  • prowadzę bieżącą obsługą spółek, zajmując się sprawami z szeroko pojętego prawa zobowiązaniowego oraz gospodarczego

  • analizuję umowy, sporządzam opinie prawne oraz informacje prawne dla Klientów, związane z prowadzoną działalnością

Wykształcenie

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W trakcie studiów ukończył interdyscyplinarne seminarium prawnicze „Colloquium Legale”, uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz był członkiem Koła Prawa Sportowego TBSP UJ. Biegle posługuje się językiem angielskim. Ukończył również kurs terminologii prawniczej Toles Higher.

bottom of page