top of page
DSC_4150.jpg

Konrad Majewski

Radca prawny 

Konrad Majewski, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Łączy tradycyjne wartości prawne jak pracowitość, upór w dążeniu do celu i dyscyplinę z innowacyjnym i pragmatycznym podejściem do biznesu. Posiada ponad dziesięciolecie doświadczenia w sektorze prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych oraz prawa spółek handlowych i obsługi przedsiębiorców. 

Ekspert w prawie zamówień publicznych:

Jako ekspert w prawie zamówień publicznych, oferuje wszechstronne wsparcie prawne, które obejmuje zarówno doradztwo na etapie przygotowania i realizacji procedur zakupowych, jak i reprezentację klientów w złożonych sprawach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO). Jego doświadczenie i umiejętności w skutecznym prowadzeniu odwołań czynią go cenionym specjalistą, który potrafi efektywnie chronić interesy swoich klientów w trakcie krytycznych etapów procesu zamówień publicznych.

Doradca w sprawach prawa spółek handlowych:

Jest doświadczonym doradcą w sprawach prawa spółek handlowych, wspierając klientów w szerokim zakresie kwestii korporacyjnych. Specjalizuje się w tworzeniu, przekształcaniach, fuzjach, przejęciach oraz likwidacji spółek. Dzięki swojej wiedzy, pomaga także w rozwiązywaniu konfliktów między wspólnikami oraz akcjonariuszami, zapewniając wsparcie prawne w sytuacjach wymagających zaawansowanej analizy prawnej i negocjacji umów inwestycyjnych. Jego praktyka obejmuje również przygotowanie i weryfikację pełnej dokumentacji transakcyjnej, co czyni go cenionym partnerem w złożonych projektach korporacyjnych.

Obrońca w sprawach karnych gospodarczych:

Jest obrońcą w sprawach karnych gospodarczych, specjalizującym się w reprezentacji klientów w przypadkach przestępstw gospodarczych. Specjalizuj się w reprezentacji spółek oraz ich organów - członków zarządów i rad nadzorczych, jak również wspólników w sprawach karnych gospodarczych. Zapewnia wsparcie prawne w przypadkach oskarżeń o działanie na szkodę spółki, oszustwa, ukrywanie majątku, a także niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Ponadto świadczy kompleksowe wsparcie w sprawach karnych dotyczących zamówień publicznych, w tym reprezentuje klientów oskarżonych o przestępstwa przetargowe, takie jak oszustwa, zmowy przetargowe czy korupcję. 

Edukacja:

 

Radca prawny Konrad Majewski jest również cenionym wykładowcą, dzielącym się swoją wiedzą na temat prawa zamówień publicznych oraz prawnych aspektów BIM na takich uczelniach jak Politechnika Warszawska czy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Jako członek zarządu Klastera Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klastra) aktywnie wspiera rozwój prawnych aspektów BIM, w szczególności w zakresie zamówień publicznych. 

Wykształcenie 

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Gospodarka Nieruchomościami w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wykładowca z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawnych aspektów BIM na uczelniach publicznych i prywatnych (Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Sztuki Wojennej). 

bottom of page