top of page

Baza wiedzy

Sukces w sprawie o pozwolenie na budowę!

Nasza kancelaria miała przyjemność reprezentować w sprawie o zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego i pozwolenia na budowę.

Pomimo upływu dobrych kilku miesięcy organ zwlekał z załatwieniem sprawy. Działanie organu sprowadzało się przede wszystkim do przesłanego co kilka miesięcy pisma z informacją o zmianie terminu załatwienia sprawy. Inwestor pozostawał w niepewności kiedy sprawa zostanie załatwiona i kiedy będzie mógł przystąpić do budowy. W obliczy takiego stanu rzeczy skierowaliśmy do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ponaglenie.


Po zapoznaniu się z naszym stanowiskiem Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że w sprawie rzeczywiście doszło do bezczynności i przewlekłego postępowania. Co istotne Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wyznaczył również organowi konkretny termin na załatwienie sprawy. Wyznaczenie konkretnego terminu na załatwienie sprawy rodzi nadzieję, że organ jego dochowa. Jeśli jednak by do tego nie doszło to inwestor uzyska możliwość podjęcia dalszych działań w celu ochrony własnych interesów.

bottom of page