top of page

Baza wiedzy

Kilka spostrzeżeń na temat kontrowersji wokół procedury zwolnień w Aptiv Services Poland S.A. oraz zgodności wypowiedzenia umowy o pracę drogą elektroniczną!!!

Ostatnie wydarzenia wokół rozwiązania współpracy z około 200 pracownikami w firmie technologicznej Aptiv Services Poland S.A. w Krakowie wywołało szerokie spektrum opinii oraz komentarz. Wiele z nich dotyczy zastosowanej procedury.

Według dostępnych informacji prasowych, pracownicy zostali zaproszeni na spotkanie online, na którym otrzymali powiadomienia o wypowiedzeniu umowy o pracę drogą elektroniczną. Taka forma komunikacji wzbudziła wątpliwości dotyczące zgodności z przepisami prawa pracy.


Nie dysponujemy obecnie wystarczającymi informacjami, aby ocenić zgodność z prawem zastosowanej procedury zwolnień grupowych, jak i treści przekazanych oświadczeń. Niemniej jednak możemy przybliżyć kwestię możliwości wypowiedzenia umowy o pracę w formie zdalnej.


Warto podkreślić, że Kodeks pracy nie zawiera jednoznacznych uregulowań w zakresie wypowiadania umów o pracę drogą elektroniczną. Jednakże przepisy związane z zatrudnieniem nie kończą się na tej ustawie. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej jest równoważne z formą pisemną.


Warto zauważyć, że obecne orzecznictwo sądowe potwierdza skuteczność wypowiedzenia umowy o pracę drogą elektroniczną (np. przez przesłanie wiadomości e-mail), o ile oświadczenie było opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oczywiście ważne jest, aby oświadczenie było podpisane przez odpowiednio upoważnioną osobę.


Procedura przeprowadzenia grupowego spotkania online i przesłania pracownikom oświadczeń o wypowiedzeniu umów o pracę wydaje się być przemyślana. Wiele firm stosuje podobne praktyki, włączając w to odpowiednie uzasadnienie podjętej decyzji, wytłumaczenie procedury dalszej współpracy, jaki i odpowiedzi na zadane przez pracowników pytania.


Niestety, brak dostępu do szczegółów wskazujących na przyczyny wypowiedzeń uniemożliwią ocenę ich zasadności, jednak sama procedura przekazania informacji o zwolnieniu, jak i wręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę w formie zdalnej, nie powinna być oceniana negatywnie. W dobie pracy zdalnej jest to bardzo praktykowana forma rozwiązania współpracy.


Podsumowując, chociaż zwolnienia w Aptiv Services Poland S.A. wywołują kontrowersje, to nie pozostawia wątpliwości, że istnieje możliwość wypowiedzenia umowy o pracę drogą elektroniczną, o ile są spełnione wymogi formalne. W przypadku zwolnień grupowych należy jednak zachować ostrożność i przestrzegać prawidłowej procedury, aby uniknąć potencjalnych sporów prawnych.


Pamiętajmy również, że pracownicy mają prawo do odwołania się do sądu pracy w ciągu 21 dni od otrzymania oświadczenia, jeżeli w ich ocenie doszło do naruszenia procedury wypowiedzenia umowy o pracę lub gdy wskazana przyczyna nie jest uzasadniona, konkretna i prawdziwa.

bottom of page