top of page

Baza wiedzy

Egzekucja z nawozu

Dzisiaj ciekawe zagadnienie z zakresu egzekucji
Zasadniczo, w ramach prowadzenia postępowania egzekucyjnego istnieją określone kategorie ruchomości, które nie będą mogły zostać sprzedane bezpośrednio przez komornika. Są to m.in. takie produkty, które wymagają odpowiednich zezwoleń czy koncesji np. alkohol, paliwa, materiały wybuchowe czy broń.

Podstawę do takiego ograniczenia stanowi art. 866 [1] Kpc, zgodnie z którym zajęte ruchomości, których sprzedaż wymaga zezwolenia, komornik sprzedaje za pośrednictwem przedsiębiorstwa posiadającego takie zezwolenie albo sprzeda je temu przedsiębiorstwu.

Na tym tle ciekawie wygląda możliwość prowadzenia egzekucji z nawozów mineralnych. Z jednej bowiem strony wprowadzanie do obrotu takiego produktu wymaga pozwolenia, zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu i na pierwszy rzut oka może się wydawać, iż komornik nie będzie mógł sprzedać takich produktów bezpośrednio. Z drugiej jednak strony, pozwolenie takie zgodnie z ustawą wydawane jest w stosunku do konkretnego nawozu oraz producenta. Jak zatem wyraźnie widać pozwolenie takie ma zupełnie inny charakter niż np. zezwolenie na sprzedaż alkoholu, czy broni, które mają charakter ogólny.

Celem zilustrowania przykładowego stanu faktycznego możemy wyobrazić sobie sytuację, w której dłużnik jako producent nawozu skarży obwieszczenie komornika o przeprowadzeniu licytacji, przywołując 866 [1] Kpc oraz wskazując, iż przedmiotem licytacji jest jego nawóz. Taka argumentacja mogłaby de facto prowadzić do absurdalnej sytuacji, że zajęty przez komornika nawóz mógłby zostać sprzedany jedynie z udziałem dłużnika albo na jego rzecz. To zaś prowadziłoby, w istocie do możliwości zablokowania przez dłużnika postępowania egzekucyjnego.

bottom of page