top of page

Baza wiedzy

Dofinansowanie na ochronę własności intelektualnej, czyli jak i dlaczego warto rozważyć teraz wystąpienie o prawną ochronę marki

Prowadzisz działalność gospodarczą? Posiadasz status małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP)? Zastanawiałeś się kiedykolwiek nad ochroną własności intelektualnej Twojej firmy na przykład poprzez rejestrację znaku towarowego czy zgłoszenie wzoru przemysłowego? Jeśli tak, ale nie podjąłeś ostatecznie decyzji o złożeniu wniosku lub też nigdy nie rozważałeś takiej możliwości, to warto zainteresować się tą kwestią w najbliższym czasie.

23 stycznia 2023 r. ruszyła bowiem kolejna edycja Funduszu MŚP Ideas Powered for business – programu przyznawania dotacjiutworzonego w celu ochrony praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich.


Dotacje są rozdzielane w formie bonów, które mogą być wykorzystane na różne działania prowadzone w zakresie własności intelektualnej. Przedsiębiorca może zwrócić się między innymi o zwrot 75% kosztów zgłoszenia unijnego, krajowego lub regionalnego znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, dodatkowych opłat za klasy oraz opłat za rozpatrzenie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji informacji o udzielonym prawie ochronnym na znak towarowy jak również


Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca chcący uzyskać dotację? Przede wszystkim przedsiębiorstwo składające wniosek musi być mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP) z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Przy czym co szczególnie istotne w przypadku Funduszu MŚP o zakwalifikowaniu przedsiębiorcy do kategorii MŚP decyduje unijna definicja MŚP.


Przedsiębiorstwo występujące o dotację musi być ponadto podatnikiem podatku VAT.


Co ważne, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot za już zarejestrowany znak towarowy lub wzór przemysłowy. Zwrotowi podlegają bowiem jedynie kwalifikujące się opłaty za działania rozpoczęte przez przedsiębiorcę po powiadomieniu go przez organ o decyzji w sprawie przyznania dotacji.


Jak widać warto rozważyć złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego lub wzoru przemysłowego właśnie teraz. Szczególnie atrakcyjna jest możliwość uzyskania dotacji na rejestrację znaku towarowego na terytorium Unii Europejskiej. Obecnie opłata za zgłoszenie unijnego znaku towarowego online wynosi 850 EURO za jedną klasę towarów, co oznacza, że przedsiębiorca może w takim przypadku uzyskać aż 637,50 EURO dotacji na zgłoszenie znaku towarowego.


Fundusz MŚP ma działać aż do 8 grudnia 2023 r., ale ponieważ ilość środków jest ograniczona, warto złożyć wniosek o przyznanie dotacji w możliwie jak najszybszym terminie.

bottom of page