top of page

Prawo karne dla biznesu

Prowadzenie każdej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością podejmowania przez przedsiębiorców trudnych decyzji. Część z nich może wiązać się z  ryzykiem poniesienia w przyszłości odpowiedzialności karnej za podjęte działania lub zaniechania.

Oferujemy przedsiębiorcom kompleksową pomoc i doradztwo prawne w zakresie prawa karnego gospodarczego. Doradzamy i reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych oraz w  sprawach związanych z przestępstwami gospodarczymi.


Wspieramy przedsiębiorców w sprawach karnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oferujemy między innymi:

  • pomoc prawną w zakresie odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych kadry zarządzającej pod kątem działania na szkodę spółki,

  • doradztwo prawne w sprawach karnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

  • pomoc w gromadzeniu i ocenie materiału dowodowego,

  • przygotowanie do właściwych organów zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego z zakresu prawa karnego gospodarczego,

  • przygotowanie wniosków o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,

  • reprezentację w postępowaniach sądowych.

Baza wiedzy

bottom of page