top of page

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

Szukasz prawników z doświadczeniem w odwołaniach do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Porozmawiajmy!

  • 1 godz
  • Pilotów

Opis usługi

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) służy ochronie interesów wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Specjalizujemy się w reprezentowaniu zarówno zamawiających, jak i wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Nasze doświadczenie i znajomość prawa zamówień publicznych pozwalają na skuteczne prowadzenie spraw i obronę interesów klientów w procesie odwoławczym. Pomagamy w przygotowaniu i złożeniu odwołań od decyzji zamawiających, które naruszają prawa wykonawców lub są niezgodne z prawem. Zajmujemy się analizą dokumentacji przetargowej oraz doradztwem w zakresie skutecznego kwestionowania nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Prowadzimy analizę ofert konkurencyjnych wykonawców w celu wyszukania w nich błędów, które powinny skutkować odrzuceniem takiej oferty lub wykluczeniem wykonawcy. Oferujemy wsparcie na każdym etapie postępowania odwoławczego, doradzając w kwestiach proceduralnych, przygotowując strategie postępowania oraz reprezentując klientów podczas rozpraw przed KIO. Reprezentujemy przystępujących, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w postępowaniach odwoławczych przed KIO. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną, od analizy sytuacji, przez przygotowanie odpowiednich pism, po reprezentację na rozprawach. Podczas tego spotkania, nasi prawnicy zapoznają się z Twoją sytuacją prawną i o ile będzie to możliwe przedstawią wstępną informację na temat możliwych działań. To spotkanie nie zawiera szczegółowej porady prawnej, ale pozwala na omówienie problemu i potencjalnych rozwiązań, a także zasad na jakich nasza kancelaria może podjąć się prowadzenia sprawy. Na podstawie rozmowy, jeżeli wyrazisz zainteresowanie, przygotujemy ofertę na prowadzenie Twojej sprawy. *Ponieważ w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą bardzo duże znaczenie ma czas reakcji rekomendujemy możliwie szybkie podejmowanie decyzji co do kroków prawnych.


Dane kontaktowe

  • Pilotów 10, Kraków, Poland


bottom of page