top of page

Baza wiedzy

Nowa edycja programu dofinansowania ochrony własności intelektualnej

22 stycznia 2024 r. rusza nowa edycja programu SME Fund, w ramach którego mali lub średnicy przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na ochronę własności intelektualnej.

Przedsiębiorcy mogą starać się m.in. o zwrot  kosztów zgłoszenia unijnego, krajowego lub regionalnego znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. W 2023 r. możliwe było uzyskanie 75% zwrotu opłat za zgłoszenie znaków towarowych czy niektórych opłat patentowych.


Aby uzyskać dofinansowanie konieczne jest posiadanie przez przedsiębiorcę statusu mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP) z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Przy czym, co szczególnie istotne w tym przypadku, o zakwalifikowaniu przedsiębiorcy do kategorii MŚP decyduje unijna definicja MŚP. Przedsiębiorstwo występujące o dotację musi być ponadto podatnikiem podatku VAT.


Co ważne, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot za już zarejestrowany znak towarowy lub wzór przemysłowy. Zwrotowi podlegają bowiem jedynie kwalifikujące się opłaty za działania rozpoczęte przez przedsiębiorcę po powiadomieniu go przez organ o decyzji w sprawie przyznania dotacji.


Liczba środków jest ograniczona. Warto już teraz rozważyć możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie!


bottom of page