top of page

Start-up

Tworzymy bezpieczną przestrzeń dla start-upów. W oparciu o przedstawiony przez klienta pomysł tworzymy model biznesowy poprzedzony rzetelną analizą, charakteryzującą się specyfiką danej branży.

Jeśli masz pomysł na innowacyjny biznes nasza kancelaria pomoże Ci go rozwinąć. Doradzamy w zakresie przyjęcia odpowiedniej formy prowadzenia działalności i modelu biznesowego. 


Oferujemy pomoc prawną młodym firmom na każdym etapie rozwoju. Przygotowujemy wszelkie dokumenty niezbędne w prowadzeniu działalności. 


W zakresie wsparcia start-upów świadczymy między innymi następujące usługi:

  • kompleksowo badamy regulacje prawne dotyczące startującego biznesu,

  • doradzamy w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej,

  • opracowujemy wszelkie dokumenty związane z założeniem własnej działalności,

  • wspieramy w pozyskiwaniu dofinansowania na rozwój działalności,

  • doradzamy w zakresie prawa własności intelektualnej i ochronie praw autorskich,

  • oferujemy pomoc prawną w zapobieganiu i zwalczaniu naruszeń praw własności intelektualnej,

  • rejestrujemy znaki towarowe w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie,

  • sporządzamy i weryfikujemy umowy zawierane w ramach działalności gospodarczej, w tym umowy inwestycyjne,

  • oferujemy wsparcie prawne w negocjacjach biznesowych,

  • zapewniamy bieżące wsparcie prawne w prowadzeniu działalności.

Baza wiedzy

bottom of page